Regenon pastile pt slabit. Regenon pastile sau capsule de slabit cu extracte naturale ?

Pastile regenon. Regenon 25 mg, 60 capsule moi, Temmler Pharma : Farmacia Tei online

Acþiune terapeuticã: Anorexigen.

Regenon 25 mg, 60 capsule moi, Temmler Pharma

Notã: Acþiunea de reducere a greutãþii s-a dovedit a fi de scurtã duratã în absenþa unei diete adecvate ulterioare. Nu existã încã suficiente date care sã indice o modificare a morbiditãþii sau a mortalitãþii. Contraindicatii: Regenon nu va fi administrat în urmãtoarele cazuri: hipersensibilitate cunoscutã la unul dintre ingrediente; tahicardie paroxisticã; aritmii pastile regenon feocromocitom; hipertiroidism; forme severe de anginã pectoralã; glaucom cu unghi pastile regenon hipertensiune pulmonarã; hipertensiune arterialã severã; antecedente sau afecþiuni cardiovasculare sau cerebrovasculare; antecedente sau afecþiuni psihice incluzând anorexia nervoasã ºi depresia; tendinþã la abuz de medicamente, dependenþã de droguri sau alcool; aterosclerozã avansatã; copii sub 12 ani.

Este contraindicatã pastile regenon acestei terapii cu orice alt produs anorexigen cu activitate centralã datoritã riscului de hipertensiune pulmonarã, potenþial letalã. Regenon va fi administrat cu prudenþã deosebitã în: afecþiuni ale prostatei cu formare de reziduu urinar; în boli metabolice de ex. Sarcinã ºi alãptare: Nu se recomandã administrarea de Regenon în aceastã perioadã.

Înaintea începerii tratamentului cu Regenon se va exclude posibilitatea existenþei unei sarcini. Pe durata tratamentului cu Regenon, se folosesc metode contraceptive adecvate. Studii retrospective efectuate pe de paciente, pastile regenon li s-a administrat amfepramonã în perioada de sarcinã comparativ cu un lot martor, nu au arãtat o influenþã negativã asupra sarcinii sau a fetusului.

Regenon nu pastile regenon va pastile regenon în perioada de alãptare, deoarece substanþa activã ºi metaboliþii sãi sunt excretaþi în laptele matern. Consumul neadecvat de amfepramonã în perioada de sarcinã poate conduce la sindromul de abstinenþã la nou-nãscuþi. Reacþii adverse: Un studiu epidemiologic a arãtat cã administrarea pastile regenon anorexigene este un factor de risc în dezvoltarea hipertensiunii pulmonare ºi cã este puternic asociatã cu un risc crescut pentru aceastã reacþie adversã.

S-au constatat cazuri de hipertensiune pulmonarã la pacienþii trataþi cu acest produs. Hipertensiunea pulmonarã arterialã este o maladie gravã ºi deseori letalã. Apariþia sau agravarea dispneei de efort este de obicei primul semn clinic ºi necesitã oprirea tratamentului ºi investigarea într-o unitate specializatã vezi "Recomandãri".

 • Slabire cu tarate de ovaz
 • Alevia silfide complex de slabit forte pareri
 • Nota: Actiunea de reducere a greutatii s-a dovedit a fi de scurta durata in absenta unei diete adecvate ulterioare.
 • Vreau sa slabesc
 • Asocierea cu orice alt produs anorexigen cu activitate centrală este contraindicată, datorită riscului crescut de hipertensiune arterială pulmonară, potenţial letală.
 • Cumpara de minim lei din farmacia online eFarma si beneficiezi de transport gratuit!

Sistemul nervos central: Administrarea timp îndelungat a acestui produs este asociatã cu riscul de rezistenþã dobânditã, dependenþã ºi sindrom de abstinenþã. Reacþiile adverse cele mai des întâlnite sunt reacþiile psihotice sau psihozele, stãrile depresive, nervozitatea, agitaþia, tulburãrile de somn ºi vertij. Ocazional, pot apãrea: stare tensionalã, iritabilitate, ameþeli sau cefalee. În cazuri izolate, s-au semnalat diskinezii, tulburãri de vedere, pastile regenon, anxietate, euforie, disforie, tremor, midriazã, somnolenþã sau influenþarea stãrii generale.

pastile regenon

S-au semnalat crize comiþiale. Aparatul cardiovascular: Reacþiile cele mai des constatate sunt tahicardia, palpitaþiile, hipertensiunea ºi durerile precordiale.

În cazuri izolate s-au semnalat pastile regenon cardiovasculare sau cerebrovasculare, în special accidente vasculare, anginã pectoralã, infarct miocardic, insuficienþã ºi stop cardiac la pacienþii trataþi cu produse anorexigene.

În cazuri izolate s-au constatat aritmii ºi modificãri EKG. Foarte rar s-a semnalat hipotensiune. Tractul gastrointestinal: Frecvent, s-a observat uscãciunea mucoasei bucale; ocazional, constipaþie sau greaþã.

În cazuri izolate, s-au semnalat diaree, crampe abdominale, gust neplãcut sau alte tulburãri gastrointestinale. Sistemul endocrin: În cazuri foarte rare, au fost observate impotenþã, modificãri de libidou, ginecomastie sau tulburãri de ciclu. Sistemul hematopoietic: În cazuri izolate, au fost observate depresie medularã, agranulocitozã, leucopenie sau trombocitopenie.

În aceste cazuri se va întrerupe imediat tratamentul ºi se va informa medicul de specialitate. În literaturã au fost menþionate diverse cazuri de reacþii adverse, ca, ex. În cazul unei administrãri necorespunzãtoare de Regenon, existã riscul supradozãrii ºi dezvoltãrii fenomenului de dependenþã.

Administrarea în doze mari ºi o perioadã îndelungatã poate duce la grave tulburãri psihice halucinaþii ºi psihoze. Recomandãri privind participarea la circulaþie sau folosirea unor utilaje de precizie: Chiar pastile regenon în cazul în care produsul Regenon se administreazã conform indicaþiilor medicului, gradul de atenþie se poate reduce în suficientã mãsurã ca sã afecteze negativ participarea activã la traficul rutier pastile regenon folosirea unor utilaje de precizie. Alcoolul potenþeazã efectul medicamentului.

pastile regenon

Din acest motiv, participarea la traficul rutier, folosirea unor pastile regenon de precizie sau desfãºurarea unor activitãþi cu grad mare de periculozitate ar trebui evitate cel puþin în primele zile de tratament.

Decizia va fi luatã de medic în funcþie pastile regenon reactivitatea individualã ºi doza administratã. Interacþiuni pastile regenon alte medicamente: Acþiunea simpatomimeticã indirectã a amfepramonei poate fi potenþatã în mod periculos de administrarea concomitentã a aminelor adrenergice, a antidepresivelor, amantadinei ºi a inhibitorilor MAO.

Acest lucru este valabil pentru inhibitorii MAO, chiar ºi în primele douã sãptãmâni de la ultima administrare a acestui medicament. Poate fi influenþat necesarul de produse antidiabetice ex. Administrarea concomitentã de anestezice poate da naºtere la aritmii. Este redus efectul medicamentelor antihipertensive, în special cele de tip guanetidinã, respectiv alfa-metildopa. Acþiunea de stimulare la nivel central, ca ºi efectul de inhibare a apetitului sunt înlãturate total sau parþial de administrarea concomitentã de neuroleptice, ca fenotiazine ºi butirofenone.

Nu sunt excluse o potenþare a acþiunii produsului, ca ºi o supradozare datoritã administrãrii concomitente a dozelor pastile regenon de cofeinã. Recomandãri: Au fost menþionate cazuri grave de hipertensiune pulmonarã, adeseori letale, la pacienþii cãrora li s-au administrat anorexigene de acest tip.

Un studiu epidemiologic a arãtat cã administrarea de anorexigene reprezintã un factor de risc în dezvoltarea hipertensiunii pulmonare ºi cã administrarea acestora este puternic asociatã cu un factor de risc crescut pentru aceste reacþii adverse.

În acest caz tratamentul trebuie imediat oprit ºi pacientul trimis la o unitate specializatã pentru investigaþii. Precauþii în administrare: În cazul unei administrãri de lungã duratã existã riscul apariþiei supradozãrii ºi dezvoltãrii fenomenului de dependenþã; în cazuri rare poate duce la grave tulburãri psihice.

Întreruperea bruscã a tratamentului cu amfepramonã dupã administrarea timp îndelungat a unei doze mari poate avea drept pastile regenon astenia psihicã extremã ºi stãri depresive; au fost descrise modificãri ale traseului EEG în somn.

pastile regenon

Intoxicaþiile cronice cu anorexigene se manifestã prin dermatoze severe, insomnie marcatã, iritabilitate, hiperactivitate ºi tulburãri de personalitate. Cea mai severã manifestare a intoxicaþiei cronice este psihoza, adesea nediferenþiabilã clinic de schizofrenie. În cazul în care acþiunea amfepramonei este redusã, doza prescrisã nu va fi mãritã în scopul obþinerii unui efect crescut.

Se recomandã întreruperea tratamentului. Ocazional, s-au semnalat cazuri de accidente cardiace sau cerebrovasculare, adeseori ca urmare a scãderii bruºte în greutate.

Se vor pastile regenon mãsuri speciale în vederea asigurãrii unei scãderi gradate în greutate pastile regenon controale regulate la pacienþii obezi care prezintã predispoziþie pentru maladiile vasculare.

Nota: Actiunea de reducere a greutatii s-a dovedit a fi de scurta durata in absenta unei diete adecvate ulterioare. Nu exista inca suficiente date care sa indice o modificare a morbiditatii sau a mortalitatii. Contraindicatii: Regenon nu va fi administrat in urmatoarele cazuri: hipersensibilitate cunoscuta la unul dintre ingrediente; tahicardie paroxistica; aritmii tahicardice; feocromocitom; hipertiroidism; forme severe de angina pectorala; glaucom cu unghi inchis; hipertensiune pulmonara; hipertensiune arteriala severa; antecedente sau afectiuni cardiovasculare sau cerebrovasculare; antecedente sau afectiuni psihice pastile regenon anorexia nervoasa si depresia; tendinta la abuz de pastile regenon, dependenta de droguri sau alcool; ateroscleroza avansata; copii sub 12 ani. Este contraindicata asocierea acestei terapii cu orice alt produs anorexigen cu activitate centrala datorita riscului de hipertensiune pulmonara, potential letala. Regenon va fi administrat cu prudenta deosebita in: afectiuni ale prostatei cu formare de reziduu urinar; in boli metabolice de ex.

Acest produs nu va fi prescris pacienþilor care sunt suferinzi sau au prezentat în antecedente boli cardiovasculare, respectiv cerebrovasculare. Acest produs trebuie sã fie folosit cu multã prudenþã în cazul pacienþilor epileptici. Studiile sugereazã cã amfepramona poate induce accesele în epilepsii.

De aceea, pacienþii epileptici care primesc Regenon vor fi urmãriþi cu multã atenþie. În pastile regenon cazuri, poate deveni necesarã creºterea lentã a dozei sau întreruperea administrãrii. Incompatibilitãþi importante: Nu sunt cunoscute incompatibilitãþi cu alte medicamente.

Indicaþii de dozare: La adulþi ºi copii peste 12 ani se administreazã de 3 ori pe zi câte o capsulã de Regenon. Doza zilnicã sã nu depãºeascã 3 capsule Regenon pe zi.

pastile regenon

Ultima administrare sã se facã cu cel puþin 4 ore înainte de culcare. Mod ºi duratã de administrare: Regenon se administreazã nemestecate, cu puþin lichid, înaintea meselor principale.

Acest medicament, utilizat in general in curele de slabire, se vinde in farmacii numai pe baza de reteta, la indicatia stricta a medicului. Regenonul contine amfeprampona, un derivat de amfetamina, inclus in categoria medicamentelor cu continut psihotrop. Potrivit unui Ordin al Ministerului Sanatatii, amfetamina face parte din categoria drogurilor de risc. In amestec cu alcool, Regenonul are efect halucinogen.

În timpul tratamentului este recomandat ca pacientul sã se afle sub supravegherea unui medic cu experienþã în tratarea obezitãþii. Înainte de a se prescrie acest produs se vor elimina cauzele secundare organice ale obezitãþii. Controlul obezitãþii nu poate pastile regenon fãcut decât în cazul unei aprecieri globale care trebuie sã includã dieta, metodele medicale ºi psihoterapeutice. Nu se recomandã administrarea produsului seara deoarece provoacã nervozitate ºi insomnie.

Durata administrãrii: Durata tratamentului este de 4 - 6 sãptãmâni ºi pastile regenon va depãºi trei luni. În cazul în care dupã sãptãmâni nu s-a constatat o scãdere în greutate, tratamentul trebuie întrerupt.

Chiar dacã se constatã o scãdere în greutate, Regenon nu se va administra pe o perioadã mai mare de 12 sãptãmâni. Supradozare: Simptomele supradozãrii: În cazul unei supradozãri, existã pericolul oscilaþiilor tensionale, aritmiilor ºi al pastile regenon psihice acute.

 • Program herbalife slabit
 • Suplimente pentru slabit si masa musculara
 • Cunosc o persoana care a ajuns sa fie diagnosticata cu schizofrenie, pentru ca nu spusese la nimeni ca ia asa ceva.
 • Cum sa slabim la burta
 • În speranța că la vară ne vom putea cât de cât bucura de niște vacanță, unele doamne au început deja să se întrebe cum ar putea să scape cât mai curând de kilogramele de pandemie.
 • Arzător de grăsime x ceai potrivit Regenon pastile pt slabit.

O supradozare acutã se manifestã prin neliniºte, tremor, reflexe vii, tahipnee, obnubilare, iritabilitate accentuatã, halucinaþii, pastile regenon de angoasã ºi altele. Hiperexcitabilitatea la nivel central poate conduce la stãri de epuizare psihicã ºi depresii. Reacþiile ce se pot manifesta la nivelul aparatului cardiovascular sunt: aritmiile, hipertonia ºi ºocul cardiocirculator, vă modelează cafeaua slăbită la nivel gastrointestinal: greaþa, voma, diareea ºi crampele abdominale.

Tratamentul intoxicaþiilor: Spãlãturi gastrice, laxative saline. Susþinerea funcþiei respiratorii ºi circulatorii, mg diazepam i. Concomitent se administrezã blocanþi ai receptorilor alfa, ca tolazolin, trinitrat de glicerol sau isosorbid dinitrat. Nu existã suficientã experienþã clinicã cu dializa extracorporalã sau peritonealã pentru a urma indicaþiile unui tratament pastile regenon. Este necesar un control regulat al tensiunii arteriale, EKG, funcþiei renale ºi electroliþilor sanguini ca ºi consultaþii psihiatrice.

Regenon pastile pt slabit. Regenon pastile sau capsule de slabit cu extracte naturale ?

Pacienþilor trebuie sã li se asigure scãderea temperaturii corporale ºi un repaus psihic ºi fizic. Farmacologie: Amfepramona este un simpatomimetic cu acþiune indirectã ºi aparþine grupei de anorexigene. Substanþele din aceastã grupã acþioneazã, pe de o parte, prin inhibarea centrului foamei. Existã ºi alte efecte asupra sistemului nervos central ºi metabolismului legate de acþiunea anorexigenã.

Studiile clinice efectuate au arãtat cã pacienþii adulþi trataþi cu amfepramonã ºi care au urmat o dietã au pastile regenon în greutate, în medie mai mult decât cei care au urmat un tratament placebo pastile regenon dietã. Scãderea individualã în greutate poate varia semnificativ de la un pacient la altul.

Proprietãþi farmacologice: Amfepramona este un simpatomimetic cu acþiune indirectã, care elibereazã aminele adrenergice din terminaþiile nervoase presinaptice. Studiile experimentale efectuate pe animale au arãtat cã acþiunea de inhibare a apetitului se datoreazã excitãrii neuronilor din hipotalamusul lateral. Amfepramona poate excita în acelaºi mod ºi alte puncte de contact adrenergice periferice, ceea ce poate avea ca urmare apariþia reacþiilor adverse hipertensiune, tahipnee, pastile regenon etc.

Totuºi, aceastã acþiune este relativ redusã comparativ cu alte simpatomimetice. Proprietãþi toxicologice: Toxicitatea acutã: A fost studiatã pe specii diferite de animale.

Regenon 25 mg capsule moi - Caracteristici produs | Be Healthy

Toxicitatea cronicã: Cercetãrile efectuate pe animale din punct de vedere al toxicitãþii subacute ºi cronice deºi insuficiente nu au evidenþiat modificãri patologice datorate administrãrii de amfepramonã vezi "Reacþii adverse". Potenþial mutagen ºi tumoral: Nu existã informaþii asupra potenþialului mutagen ºi nu s-au efectuat studii de duratã asupra potenþialului tumoral.

Embriotoxicitate: Studii asupra reproducerii efectuate pe ºobolani cu doze de amfepramonã de 9 ori mai mari decât cele administrate la om nu pastile regenon arãtat tulburãri ale fertilitãþii sau de embriotoxicitate.

Nu existã suficientã experienþã referitoare la utilizarea amfepramonei în perioada de sarcinã ºi alãptare. Deºi embriotoxicitatea pe animale nu se extrapoleazã la om, nu este indicatã administrarea amfepramonei în perioada de sarcinã ºi alãptare. Amfepramona ºi metaboliþii ei sunt pastile regenon în laptele maten.

Farmacocineticã: Dupã administrare oralã, amfepramona se absoarbe repede ºi complet. Eliberarea amfepramonei poate fi întârziatã la peste 10 ore prin metode galenice modificate produse retard. Metabolizare, eliminare: Amfepramona este intens metabolizatã prin N-dezalchilare ºi reducere. Mulþi dintre metaboliþi sunt biologic activi ºi implicaþi în efectul terapeutic al amfepramonei.